CBHE Project "Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro" - ReFLAME

 29.06. 2023.

Zbornik radova s okruglog stola - NASTAVA STRANIH JEZIKA STRUKE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU I SVEUČILIŠTIMA CRNE GORE

Publication of the Proceedings of the Round Table "Teaching Foreign Languages for Specific Purposes at the University of Zagreb and University of Montenegro". The Round Table took place in Zagreb, 2 February 2022.

 7.02. 2023.

The special issue of Folia Linguistica et Litteraria: Language for Specific Purposes – Trends and Perspectives has been published

The special issue of Folia Linguistica et Litteraria – the Journal of Language and Literary Studies (42), Faculty of Philology, University of Montenegro, has been published and can be found at https://www.folia.ucg.ac.me/arhiva42.html. It comprises research articles in the field of Language for Specific Purposes (LSP), most of which were presented at the Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives International Conference held on 17-18 September 2021 in Budva, Montenegro. The conference was organised as part of the Erasmus+ ReFLAME project. The project is coordinated by the Faculty of Philology of the University of Montenegro, in partnership with the University of Donja Gorica, and Mediterranean University from Montenegro, and the University for Foreigners of Perugia, the University of Warsaw and the University of Zagreb as EU partners. This special issue includes 19 research articles that revolve around seven thematic issues related to the LSP field: LSP and Higher Education, LSP and E-teaching and E-learning, ESP Coursebook Design and Materials Development, Corpus-based Research in ESP, the Pragmatic Aspects of LSP discourse, ESP and Literature, and ESP and Translation. The current journal issue constitutes a valuable resource for a variety of readers, notably researchers and practitioners interested in LSP from the perspective of studying, best practice or research. Our gratitude goes to all the authors of the research articles and to those colleagues who have collaborated with us as reviewers, as well as to Jelena Knežević, the editor-in-chief of the Folia linguistica et litteraria journal. A PDF of the entire special journal issue can be downloaded here.

29.11.2022.

Gostovanje profesora Miljena Matijaševića sa Sveučilišta u Zagrebu

U ponedjeljak 28.11.2022. na Filološkom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore gostujuće predavanje održao je prof. Miljen Matijašević, šef Katedre za strane jezike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prevodilac na projektu prevođenja pravne tekovine EU u Hrvatskoj i profesor engleskog jezika pravne struke na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Matijašević održao je predavanje studentima prve i druge godine master studija Prevodilaštva na SP za engleski jezik i književnost na temu izazova u pravnom prevođenju te potrebama i praksi prevođenja za institucije EU. Na Pravnom fakultetu, profesor Matijašević održao je prezentaciju o izučavanju i nastavi stranih jezika pravne struke na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Posjeta profesora Matijaševića jedna je od dodatnih vrijednosti projekta ReFLAME čiji je cilj unapređivanje nastave jezika struke na univerzitetima Crne Gore kroz reformu silabusa i primjenu najbojih praksi univerziteta iz zemalja članica EU.

14.04.2022.

Studijska posjeta profesora Filološkog fakulteta Fakultetu za primijenjenu lingvistiku Univerziteta u Varšavi u okviru Erasmus + projekta ReFLAME

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je ostvarena i druga u nizu studijskih posjeta evropskim partnerskim univerzitetima.
Profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Milica Vuković Stamatović, doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković i dr Petar Božović, zajedno sa kolegama sa Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran kao nacionalnim partnerima na pomenutom projektu, imali su priliku da u periodu od 04. do 08. aprila studijski borave na Univerzitetu u Varšavi i da se detaljnije upoznaju sa različitim aspektima organizacije studijskih programa na Fakultetu za primijenjenu lingvistiku i na Fakultetu za strane jezike.
Poljske kolege pripremile su veoma sadržajan program studijske posjete, koji je uključio sastanke sa prodekanima pomenutih fakulteta, predstavnicima i rukovodiocima različitih studijskih programa, predstavnicima univerzitetskog Centra za jezičku certifikaciju i Škole za strane jezike, kao i Centralne univerzitetske kancelarije za inkluziju studenata sa posebnim potrebama.
Osim toga, u okviru studijske posjete upriličen je i okrugli sto na kome su se razmijenila iskustva vezana posebno za nastavu stranog jezika struke na univerzitetima. Tom prilikom, kolege sa crnogorskih univerziteta upoznate su sa izuzetnim značajem koji se na Univerzitetu u Varšavi pridaje nastavi stranih jezika, koja se, u skladu sa smjernicama Evropske unije, odvija na svim fakultetima bez izuzetka i to kroz obavezna četiri semestra.
Razmjeni iskustava vezanih za nastavu stranih jezika struke, posebno je doprinijela i mogućnost kolega sa crnogorskih univerziteta da opserviraju časove iz predmeta Prevođenje pravnih tekstova i Metodike nastave stranog jezika struke.
Program studijske posjete obuhvatio je i sastanak sa koordinatorom Erasmus kancelarije Fakulteta za primijenjenu lingvistiku i posjetu impozantnoj Univerzitetskoj biblioteci.
Korisna razmjena iskustava kroz veoma sadržajan program studijske posjete, kao i izuzetna ekspertiza poljskih kolega u pogledu didaktike stranih jezika i translatologije, ukazali su na moguće smjernice za dalje unapređenje nastave stranih jezika na Univerzitetu Crne Gore, kao i mogućnosti za dalju plodonosnu saradnju posebno sa Fakultetom za primijenjenu lingvistiku Univerziteta u Varšavi.

19.03.2022.

Završen vebinar Teaching Students with Disabilities u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) koji je finansiran od strane Evropske komisije a kojim koordinira Filološki fakultet, u periodu od 14. do 18. marta 2022. održan je vebinar pod nazivom Teaching Students with Disabilities.

Kroz intenzivan petočasovni rad u toku radne sedmice, predstavljeni su osnovi pristupi, metode i principi nastavnog rada sa studentima sa oštećenjima vida i sluha s posebnim osvrtom na nastavu stranih jezika i prevođenja ali i drugih oblasti. Takođe su predstavljene i najnovije asistivne tehnologije i oprema koje se u tom procesu koriste. Obuku su vodili eksperti iz predmetne oblasti sa Univerziteta u Varšavi, a kroz brojna gostujuća predavanja i intervjue praktičara podijeljena su iskustva i primjeri dobrih praksi. Vebinaru su prisustvovali predavači sa crnogorskih i američkih univerziteta.

Cilj projekta ReFLAME je reforma silabusa stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori, usklađivanje sa jezičkim potrebama za ostvarivanje akademskih mobilnosti i internacionalizaciju akademskog iskustva te udovoljavanje zahtjevima tržišta rada. Dodatno, projekat ima za cilj izradu savremenih nastavnih udžbenika stranih jezika struke za predmetne oblasti te obuku nastavnog kadra za korišćenje najsavremenijih metoda u izvođenju nastave u šta spada i prilagođavanje sadržaja za potrebe studenata sa invaliditetom.

02.03.2022.

Teaching students with disabilities

Drage koleginice i kolege,
Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na vebinaru Teaching students with disabilities, koji će se održati od 14–18. marta 2022. Cilj vebinara je obuka nastavnog osoblja za upotrebu metoda i tehnika prenošenja nastavnih sadržaja studentima sa oštećenjem vida i sluha. Teme koje će biti razmotrene uključuju pitanja invaliditeta, prilagođavanja i pristupačnosti sadržaja, asistivne tehnologije, asistivnih modaliteta audio-vizuelnog prevođenja. Predavači na vebinaru biće eksperti i praktičari iz predmetne oblasti sa Univerziteta u Varšavi.

23.02.2022.

Uspješno završena prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

Prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je završena. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od tri evropska partnera u projektu, ugostio je kolege sa tri nacionalna univerziteta - Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran.
Devet predstavnika tri nacionalna univerziteta boravili su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 31. januara do 4. februara 2022. godine u okviru studijske posjete planirane Erasmus+ projektom ReFLAME. Prvog radnog dana doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković, dr Petar Božović, doc. dr Dragica Žugić, dr Dragiša Vukotić, mr Milena Nikolić, doc. dr Olena Lilova, doc. dr Žana Knežević i doc. dr Tamara Jovović prisustvovali su radnom sastanku sa kolegama iz Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa kolegama sa Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedre za rusistiku, Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Katedre za srpski i crnogorski jezik i književnost, i koordinatorkama Službe za međunarodnu suradnju i Ureda za znanost i projekte. Drugog radnog dana učestvovali su u organizovanom obilasku Knjižnice Fakulteta, jedne od najvećih i najmodernijih visokoškolskih biblioteka u Zagrebu, te su stekli uvid u cjelokupan rad knjižnice i njen izuzetno bogati fond.
Predstavnici tri univerziteta iz Crne Gore učestvovali su i u centralnoj aktivnosti ove posjete - OKRUGLOM STOLU "Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore", koji su kolege iz Zagreba organizovale četvrtog radnog dana. Profesori sa Filozofskog, Ekonomskog, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održali su prezentacije o položaju i veoma dugoj tradiciji izučavanja stranih jezika struke na raznim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Nakon njihovih izlaganja doc. dr Deja Piletić i dr Petar Božović predstavili su rezultate istraživanja sprovedenog u prvoj fazi projekta ReFLAME koje je imalo za cilj da identifikuje potrebe studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, potrebe akademskog osoblja navedenih univerziteta, kao i potrebe crnogorskog tržišta rada u pogledu nastave i kompetencija koje se odnose na strane jezike struke. Zaključci ovog istraživanja istovjetni su sa zaključcima svih učesnika Okruglog stola: postoji izuzetno izražena potreba za univerzitetskom nastavom kako engleskog, tako i još barem jednog stranog jezika struke među kojima najznačajnije mjesto zauzimaju njemački, italijanski, francuski, ruski i španski jezik.

 1.11. 2021.

The process of construction of valid FL tests: Specifications, methodologies and techniques Online workshop (15 -27 November 2021)

This seminar aims at training the teaching staff in conceptualizing the basic information towards the construction of language tests tailored to the needs of an institution, by using the Common European Framework of Reference and its Companion Volume, and on the basis of the syllabi of the institution itself. It also aims at giving basic information on writing language tests and specifications and on using the suitable methodologies and techniques for the intended purpose.
This course provides a theoretical background and a practical training to help in selecting materials and providing evidence for the construction of valid language tests.

20. 09. 2021.

USPJEŠNO ZAVRŠEN MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP "STRANI JEZICI STRUKE: TRENDOVI I PERSPEKTIVE"

Međunarodni naučni skup sa temom "Strani jezici struke: trendovi i perspektive" održan je od 17. do 18. septembra u Budvi. Skup je bio izuzetno uspješan i okupio je preko 100 istraživača na polju primijenjene lingvistike i nastave stranih jezika struke sa brojnih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda, Kine i drugih zemalja. Činjenica da je ova tema u kratkom vremenskom roku uspjela da okupi veliki broj naučnika i praktičara svjedoči o njenoj aktuelnosti kao i značaju koji strani jezici struke imaju na rast, održivost i konkurentnost ekonomije, mogućnost zaposlenja i konkurentnost na tržištu rada kao i internacionalizaciju akademskih studija i stručno usavršavanje, na šta nedvosmisleno ukazuje više sveobuhvatnih studija i preporuka Evropske komisije državama članicama. Organizatori sa posebnim zadovoljstvom ističu da su značaj skupa prepoznali i profesori sa Univerziteta Crne Gore nelingvističke provenijencije, stručnjaci iz oblasti elektrotehnike, inženjerstva, građevinarstva, koji su takođe učestvovali u radu. Skup je bio prilika i da se predstavi studija koja je sprovedena u Crnoj Gori a koja je ispitala potrebe i gledšte studenata sa tri univerziteta, akademskog i neakademskog kadra, kao i poslodavaca na tržištu rada po pitanju stranih jezika struke. U posebnoj sesiji, preliminarno je predstavljeno i deset novih udđžbenika engleskog jezika pravne, građevinske, prirodno-matematičke, elektrotehničke, filološke struke, kao i engleskog za vizuelne umjetnosti, diplomatiju i političke nauke, turizam i ugostiteljstvo. Od ostalih stranih jezika predstavljen je novi udžbenik italijanskog jezika za poslenike u turizmu. Autori udžbenika su profesori sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, a recenzenti su bili ekperti sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije. Međunarodni skup održan je u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji je finansiran od strane Evropske komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori u cilju boljeg usklađivanja sa potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a sprovodi se kroz saradnju sa nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Evropske Unije (Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).
Medijske objave:

Gostovanje prof. dr Igora Lakića na RTV Budva Gostovanje dr Petra Božovića na TV Vijesti Prilog sa skupa RTV Budva

 9. 20. 2021.

Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives International Conference, 17-18 September 2021 Budva, Montenegro

It is our pleasure to announce the International Conference on Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives. This conference is organized within the Erasmus+ ReFLAME (Reforming Foreign Langugaes in Academia in Montenegro) project which is coordinated by the Faculty of Philology (University of Montenegro) in partnership with the University of Donja Gorica, and Mediterranean University from the Montenegrin side and the University for Foreigners of Perugia, University of Warsaw and University of Zagreb from the EU side. With its focus on modern LSP concepts and approaches establishing the links with the needs of both the academia and the labor market, the conference aims to provide an international forum for sharing experience, knowledge and results in theory, methodology and practice of teaching LSP. We are pleased that the conference has brought together colleagues from around the globe to present their research results, projects and experiences that show significant advances and good practice in different areas of LSP.

BOOK OF ABSTRACTS Conference Programme

8.17.2021.

An intensive LSP Summer School within the Erasmus+ ReFLAME project successfully conducted at the three Montenegrin universities

As planned within the Erasmus+ project ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), coordinated by the Faculty of Philology of the University of Montenegro, an intensive LSP Summer School was successfully conducted at the three Montenegrin universities in the period from 16 June to 26 July 2021 for 10 different LSP programmes, and 13 courses in total (certain programs had multiple groups). Overall, 92 certificates were awarded to students and 19 professors of all three home universities held LSP courses. The attendees included students from the three home institutions ???€“ the University of Montenegro, Mediterranean University and University of Donja Gorica. Courses were free of charge to all students, and the priority in selection was given to socioeconomically disadvantaged candidates and to the students with disabilities. The school was supervised by the EU project partner experts from the University of Zagreb, University of Warsaw and University for Foreigners of Perugia.

 9. 08. 2021.

Uspješno realizovana Ljetnja škola na Univerzitetu Donja Gorica

Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica je uspješno realizovao ljetnju školu engleskog jezika struke iz oblasti Političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa koji se organizuje u okviru Erasmus + projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa nacionalnim partnerima - Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, i EU partnerima - Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu, a finansira ga Evropska komisija.
Za ovaj kurs korišćen je novi udžbenik koji je ujedno i prvi opipljivi proizvod prve faze projekta ReFLAME. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik koji već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. Novi udžbenik pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, studenti sa lakoćom postižu zadate ishode usko povezane sa praktičnom primjenom engleskog jezika u profesionalne svrhe. Sljedećim polaznicima uručeni su sertifikati: Danilo Bulatović, Edina Osmanović, Nikolina Radonjić, Anđela Radetić, Maša Milatović, Sanja Crvenica, Teodora Marković, Hamdija Begović, Žana Vujović i Aldo Vlahovljak.

Linkovi...

9.08.2021.

Na Univerzitetu "Mediteran" dodijeljeni sertifikati o završenom kursu engleskog jezika struke

Svečanom dodjelom sertifikata uspješno su okončana dva intenzivna kursa engleskog jezika struke koja su organizovana u prostorijama Univerziteta "Mediteran". Kursevi Engleski jezik za vizuelne umjetnosti (English for Visual Arts) i Engleski za kopirajting u turizmu i hotelijerstvu (English for Copywriting in Tourism and Hospitality) organizovani su u sklopu besplatne Ljetnje škole, kao jedne od ključnih aktivnosti Erasmus+ projekta ReFlame, čiji je cilj modernizovanje silabusa i nastavnih materijala za strane jezike struke koji se izučavaju na univerzitetima Crne Gore.

7.20.2021.

Studentima Univerziteta Crne Gore dodijeljeni certifikati za uspješno završene intenzivne kurseve stranih jezika struke u okviru Ljetnje škole Erasmus+ projekta ReFLAME

Dodjelom šezdeset devet certifikata o uspješno završenim intenzivnim kursevima engleskog i italijanskog jezika struke, na Univerzitetu Crne Gore zaključena je besplatna Ljetnja škola za studente, organizovana pod okriljem Erasmus+ projekta ReFlame (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro).

 12. 07. 2021.

Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives - Conference Announcement

Dear colleagues,
We are delighted to invite you to the Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives International Conference to be held on 17-18 September 2021 in Budva, Montenegro. The conference is organized within the Erasmus+ ReFLAME (Reforming Foreign Langugaes in Academia) which is coordinated by the Faculty of Philology (University of Montenegro) in partnership with the University of Donja Gorica, and Mediterranean University from the Montenegrin side and the University for Foreigners of Perugia, University of Warsaw and University of Zagreb from the EU side.

24. 6. 2021.

Predstavljanje Erasmus+ projekta ReFLAME i ljetnje škole u Bojama jutra na TV Vijesti

U Bojama jutra na TV Vijesti dr Branka Živković predstavila je uspješno sprovedene aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academica in Montenegro). Govorila je i o ljetnjoj školi engleskog i italijanskog jezika struke koja je počela 21. juna, a trajaće do 18. jula.
Projektom koordinira Filološki fakultet UCG-e u saradnji sa projektnim partnerima iz Crne Gore - Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, kao i partnerima iz EU-e: Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu.

23. 6. 2021.

Predstavljanje Erasmus+ projekta ReFLAME i ljetnje škole u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG-e

Prof. dr Igor Lakić i dr Branka Živković gostovali su u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG-e povodom predstavljanja aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academica in Montenegro). Govorili su o uspješno sprovedenim aktivnostima i o ljetnjoj školi engleskog i italijanskog jezika struke koja je počela 21. juna, a trajaće do 18. jula.
Projektom koordinira Filološki fakultet UCG-e u saradnji sa projektnim partnerima iz Crne Gore - Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, kao i partnerima iz EU-e: Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu.

 18. 06. 2021.

Najava međunarodnog naučnog skupa posvećenog stranim jezicima struke u okviru E+ projekta ReFLAME

U okviru CBHE projekta ReFLAME kojim koordinira Filološki fakultet održaće se međunarodni naučni skup sa temom: "Language for specific purposes: trends and perspectives". Skup će se održati 17. i 18.9.2021. u Budvi a organizuje se kroz saradnju sa Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran i partnerskim institucijama iz EU: Univerzitetom za strance u Peruđi (Italija), Univerzitetom u Varšavi (Poljska) i Sveučilištem u Zagrebu (Hrvatska).
Cilj skupa je predstavljanje najnovijih naučnih rezultata iz istraživanja na polju stranih jezika struke s posebnim akcentom na potrebu usklađivanja kurikuluma i nastavnih praksi u cilju povećavanja studentskih mobilnosti i internacionalizacije akademskog iskustva, te postizanja veće konkurentnosti na lokalnom i međunarodnom tržištu rada koje sve više kao jednu od bazičnih poslovnih kompetencija prepoznaje vladanje stranim jezikom specifične struke na naprednom nivou.

31. 05. 2021.

Poziv za pohađanje ljetnje škole u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta

Poštovani studenti Univerziteta Donja Gorica, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se prijavite za učešće u ljetnjoj školi engleskog jezika struke iz oblasti Političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa. Riječ je o intenzivnom kursu koje se organizuje u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), a finansira ga Evropska komisija. Kurs će trajati deset dana uz rad u malim grupama, upotrebu savremenih nastavnih materijala, metoda i tehnika, što sve pruža odličnu mogućnost da usavršite engleski jezik pomenute struke. U okviru pomenutog projekta obezbijeđene su stipendije za polaznike koje pokrivaju sve troškove kursa, a po završetku svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanju i mogućnost priznavanja ispita za studente koji jezik struke kao predmet slu[aju na fakultetu na kome studiraju. Kako je broj mjesta ograni;en, selekcija polaznika vršiće se na osnovu principa ko se prvi prijavi. Pozivamo vas da se do 30. juna 2021. godine prijavite za kurs jezika struke iz oblasti

Političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa

Prijave slati na email: ff@udg.edu.me
Kurs će biti organizovan na Univerzitetu Donja Gorica sredinom jula, a polaznici će naknadno biti obaviješteni o tačnom datumu. Dodatne informacije o ponuđenom kursu naći ćete na web stranici Erasmus+ ReFLAME projekta: https://www.reflame.ucg.ac.me/SUMMER-SCHOOL.html

27. 05. 2021.

Poziv za pohađanje ljetnje škole u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta

Poštovani studenti Univerziteta "Mediteran", Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se prijavite za učešće u ljetnjoj školi engleskog jezika struke iz oblasti vizuelnih umjetnosti i turizma. Riječ je o intenzivnim kursevima koji se organizuju u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), koji finansira Evropska komisija. Kursevi će trajati deset dana uz rad u malim grupama, upotrebu savremenih nastavnih materijala, metoda i tehnika, što sve pruža odličnu mogućnost da usavršite engleski jezik struke. U okviru pomenutog projekta obezbijeđene su stipendije za polaznike koje pokrivaju sve troškove kurseva, a po završetku svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanju i mogućnost priznavanja određenih aktivnosti za studente koji jezik struke kao predmet slučaju na fakultetu na kome studiraju. Kako je broj mjesta ograničen, selekcija polaznika vršiće se na osnovu principa ko se prvi prijavi.

Kursevi će biti organizovani na Univerzitetu "Mediteran" krajem juna/početkom jula, a polaznici će naknadno biti obaviješteni o tačnim datumima. Dodatne informacije o ponuđenim kursevima naći ćete na web stranici Erasmus+ ReFLAME projekta https://www.reflame.ucg.ac.me/SUMMER-SCHOOL.html

25. 05. 2021.

Poziv za pohađanje ljetnje škole u okviru Erasmus+ ReFLAME projekta

Poštovani studenti Univerziteta Crne Gore, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se prijavite za učešće u ljetnjoj školi engleskog i italijanskog jezika struke iz različitih oblasti. Riječ je o intenzivnim kursevima koji se organizuju u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), koji finansira Evropska komisija. Kursevi će trajati deset dana uz rad u malim grupama, upotrebu savremenih nastavnih materijala, metoda i tehnika, što sve pruža odličnu mogućnost da usavršite engleski i italijanski jezik različitih struka. U okviru pomenutog projekta obezbijeđene su stipendije za polaznike koje pokrivaju sve troškove kurseva, a po završetku svaki polaznik dobija sertifikat o pohađanju i mogućnost priznavanja određenih aktivnosti za studente koji jezik struke kao predmet slušaju na fakultetu na kome studiraju. Kako je broj mjesta ograničen, selekcija polaznika vršiće se na osnovu principa ko se prvi prijavi.

Kursevi će biti organizovani na Univerzitetu Crne Gore krajem juna/početkom jula, a polaznici će naknadno biti obaviješteni o tačnim datumima. Dodatne informacije o ponuđenim kursevima naći ćete na web stranici Erasmus+ ReFLAME projekta https://www.reflame.ucg.ac.me/SUMMER-SCHOOL.html

28. 4. 2021.

Blended language learning: best practices and new perspectives Online workshop April 12th???€“ 23rd

The third in a series of LSP teacher training sessions within the ReFLAME project successfully completed

The third in a series of very useful training sessions for LSP teachers at Montenegrin universities, planned within the Erasmus+ project ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) entitled Blended language learning: best practices and new perspectives has been successfully completed. The session was organised in cooperation with the European partners - Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, and the University for Foreigners in Perugia, as well as the national partners - the University of Donja Gorica and the Mediterranean University. The project is coordinated by the Faculty of Philology of the University of Montenegro.

28. 04. 2020.

Blended language learning: best practices and new perspectives Online workshop April 12th- 23rd

Uspješna realizacija trećeg vebinara u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

Treći u nizu vebinara koji se organizuju u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academica in Montenegro) pod nazivom Blended language learning: best practices and new perspectives uspješno je završen 23.4.2021. Vebinar je realizovan u saradnji sa evropskim i nacionalnim partnerima na projektu: Univerzitetom za strance u Peruđi, Sveučilištem u Zagrebu, Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran. Projektom koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

13. 4. 2021.

Blended language learning: best practices and new perspectives Online workshop April 12th- 23rd

Successful start of the third seminar within the Erasmus + project ReFLAME The third in a series of very useful training sessions for LSP teachers at Montenegrin universities has had a successful start. The session Blended language learning: best practices and new perspectives started on the 12th April and it will be held until the 23rd April. The session is organised within the Erasmus + project ReFLAME coordinated by the Faculty of Philology of the University of Montenegro.

24. 12. 2020.

O aktvnostima ReFLAME-a u 2020. u Jutarnjem programu TVNK

17. 11. 2020.

From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP

- Seminar proceedings - (A collection of original LSP teaching and learning materials). Compiled and edited by: Milica Vuković Stamatović Petar Božović

15. 10. 2020.

Prezentacija Erasmus+ projekta Reflame u okviru manifestacije Erasmus dani 2020

5. 10. 2020.

The second in a series of LSP teacher training sessions within the ReFlame project successfully completed

The second in a series of very useful training sessions for LSP teachers at Montenegrin universities, planned within the ReFlame project and coordinated by the Faculty of Philology, has been successfully completed in cooperation with the European partners ???€“ Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, and the University for Foreigners in Perugia, as well as the national partners ???€“ the University of Donja Gorica and the Mediterranean University.

24. 07. 2020.

The first in a series of - LSP teacher training sessions within the ReFlame projectsuccessfully completed

The first in a series of very useful training sessions for LSP teachers at Montenegrin universities, planned within the ReFlame project and coordinated by the Faculty of Philology, has been successfully completed in cooperation with the European partners - the Institute of Applied Linguistics of the University of Warsaw and the University for Foreigners in Perugia, as well as the national partners - the University of Donja Gorica and the Mediterranean University.

02. 07. 2020.

Successful launching of the first in a series of LSP teachers training sessions

The first in a series of very useful training sessions for LSP teachers at Montenegrin
universities has had a successful start. The ERASMUS + ReFLAME project has just started with the teacher training course: From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP to be held between June 29 and July 21.

30. 05. 2020.

NEO Monitoring Meeting

"The NEO preventative monitoring visit took place on 29 May 2020 in the building of the Rectorate of the University of Montenegro. It was organised by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) and the National Erasmus + Office. Representatives of all the three Montenegrin partners in the project attended the meeting. The coordinator presented the activities carried out in the first six months of the project. Plans for the future activities were also discussed. All the participants expressed their full satisfaction with the cooperation within the project."

27. 05. 2020.

Strani jezici struke i potrebe tržišta rada: rezultati analize sprovedene u okviru projekta „ReFlame“, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Pripremna faza u okviru projekta „ReFlame“ (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore a kofinansira Evropska komisija u okviru ERASMUS + programa, uspješno je zaključena. Jedan od konkretnih rezultata ove faze, bitan za dalje usmjeravanje ključnih projektnih aktivnosti, jeste Izvještaj o trenutnoj situaciji u pogledu nastave stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori i potrebama tržišta rada, koji su zajedno pripremili Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica i Fakultet za strane jezike Univerziteta Mediteran. Opširnije...

15. 05. 2020.

Sastanak Upravnog odbora projekta ReFLAME

13. maja održan je redovni polugodišnji sastanak Upravnog odbora projekta Reflame. Sastanku su, pored članova Odbora, prisustvovali i predstavnici Nacionalne Erasmus kancelarije, Vanja Drljević i Rina Muhaj. Na sastanku se diskutovalo o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i aktuelnim i budućim aktivnostima, naročito imajući u vidu nepredviđene okolnosti koje su nastupile zbog globalne pandemije. Usvojen je plan rad do septembra 2020, kada će se Odbor ponovo sastati i preispitati plan aktivnosti zavisno od razvoja situacije i eksternih faktora.

09. 03. 2020.

RTV Niksic, 4 March 2020

06. 03. 2020.

Project Promotion on the Student Radio KRŠ, guests: Deja Piletić and Petar Bošović

18. 12. 2019.

The MONTHLY REPORT for December 2019 describes many preparatory activities undertaken and the most important event the project's kick-off meeting held in Nikšić.

14. 12. 2019.

Successful kick-off meeting held at the Faculty of Philology in Nikšić

On December 12-13th, 2019, the ReFLAME UoM project team, the Montenegrin partners from the UDG and the MU, and the EU partners from Poland, Italy and Croatia, met in Montenegro, at the Faculty of Philology (Nikšić), and held the kick-off meeting. In two days they defined their respective roles and responsibilities, and agreed on further project activities in the coming months. We look forward to the next project meeting!


hitwebcounter