Dissemination

Home /Dissemination

Dissemination

17.03.2022.

Učešće profesorica Građevinskog i Filološkog fakulteta na međunarodnom naučno-stručnom skupu

Prof. dr Biljana Šćepanović sa Građevinskog fakulteta i dr Branka Živković sa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovale su na međunarodnom naučno-stručnom skupu „Građevinarstvo – nauka i praksa“. Skup je održan je u periodu od 8. do 12. marta 2022. godine u Kolašinu, u organizaciji Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, NVO „Građevinarstvo – nauka i praksa – GNP“, Inženjerske komore Crne Gore i Strukovne komore građevinskih inženjera.

Na skupu na kojem je predstavljeno 126 radova 290 autora sa univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kine, Njemačke, Italije, Austrije, Albanije, Norveške, Velike Britanije, Švajcarske, Grčke, Indonezije, Bugarske, Češke, Slovačke, Holandije, Portugalije, Brazila, Španije, Rumunije, Poljske, prof. dr Biljana Šćepanović i dr Branka Živković učestvovale su u sesiji Obrazovanje u građevinarstvu. Predstavile su udžbenik English for Civil Engineering autorke dr Branke Živković koji je nastao u okviru CBHE Erasmus+ projekta ReFLAME. Projektom koordinira Filološki fakultet u saradnji sa partnerima iz Evopske unije (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za strance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran).

Udžbenik English for Civil Engineering dobio je pozitivne recenzije dva eksperta sa partnerskih univerziteta iz EU – dr hab. Elżbieta Gajek sa Univerziteta u Varšavi i Danilo Rini sa Univerziteta za strance u Peruđi, kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva prof. dr Biljane Šćepanović sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prema riječima recenzenta prof. dr Biljane Šćepanović, udžbenik će biti od velike koristi i pomoći ne samo studentima Građevinskog fakulteta, već i građevinskim inženjerima, budući da je odličan izvor opštih informacija iz domena građevinarstva i srodnih disciplina, veoma praktičan priručnik vještina poslovnog engleskog jezika, koji je svima sve potrebniji u uslovima svjetske globalizacije, kao i interesantan pomoćnik u poslovnim aktivnostima predstavljanja sebe i svog rada.

Učešće prof. dr Biljane Šćepanović i dr Branke Živković na ovom međunarodnom skupu predstavlja nastavak započete saradnje između nastavnika građevinske struke i predavača engleskog jezika građevinske struke.

22.02.2022.

Profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u studijskoj posjeti Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

Prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je završena. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od tri evropska partnera u projektu, ugostio je kolege sa tri nacionalna univerziteta – Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran.

Doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković i dr Petar Božović sa Filološkog fakulteta UCG-a boravili su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 31. januara do 4. februara 2022. godine u okviru studijske posjete planirane Erasmus+ projektom ReFLAME. Prvog radnog dana prisustvovali su radnom sastanku sa kolegama iz Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa kolegama sa Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedre za rusistiku, Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Katedre za srpski i crnogorski jezik i književnost, i koordinatorkama Službe za međunarodnu suradnju i Ureda za znanost i projekte. Drugog radnog dana učestvovali su u organizovanom obilasku Knjižnice Fakulteta, jedne od najvećih i najmodernijih visokoškolskih biblioteka u Zagrebu, te su stekli uvid u cjelokupan rad knjižnice i njen izuzetno bogati fond. Doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković i dr Petar Božović učestvovali su i u centralnoj aktivnosti ove posjete - OKRUGLOM STOLU „Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“, koji su kolege iz Zagreba organizovale četvrtog radnog dana. Profesori sa Filozofskog, Ekonomskog, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održali su prezentacije o položaju i veoma dugoj tradiciji izučavanja stranih jezika struke na raznim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Nakon njihovih izlaganja doc. dr Deja Piletić i dr Petar Božović predstavili su rezultate istraživanja sprovedenog u prvoj fazi projekta ReFLAME koje je imalo za cilj da identifikuje potrebe studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, potrebe akademskog osoblja navedenih univerziteta, kao i potrebe crnogorskog tržišta rada u pogledu nastave i kompetencija koje se odnose na strane jezike struke.

Zaključci ovog istraživanja istovjetni su sa zaključcima svih učesnika Okruglog stola: postoji izuzetno izražena potreba za univerzitetskom nastavom kako engleskog, tako i još barem jednog stranog jezika struke među kojima najznačajnije mjesto zauzimaju njemački, italijanski, francuski, ruski i španski jezik. OPŠIRNIJE...

22. 02. 2022.

Studijska posjeta Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica Filozofskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu - projekat Reflame

U periodu od 31. januara do 5. februara profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica bili su u studijskoj posjeti Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sve u sklopu planiranih aktivnosti u okviru "Reflame" projekta.
Dekanica doc.dr Dragica Žugić, te predavači dr Dragiša Vukotić i mr Milena Nikolić su tokom ove posjete učestvovali u seriji okruglih stolova, među kojima se ističe onaj održan 02.02. pod nazivom „Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“ Tokom ovog okruglog stola predavači Filološkog fakulteta UDG, ali i projektnih partnera sa Univerziteta Crne Gore (koji je nosilac ovog projekta) i Univerziteta Mediteran razmijenili su utiske i i iskustva sa svojim hrvatskim kolegama. Uz to, prethodnog dana crnogorska delegacija je posjetila i Knjižnicu Filozofskog fakulteta, te se upoznala sa izvanrednim knjiškim fondom ove visokoškolske ustanove.
Konačno, kao jedan od značajni ishoda ove posjete, potpisan je i Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom, sa namjerom produbljivanja akademskih veza, te ostvarivanja međusobne mobilnosti njihovih studenata i predavača.
Na kraju, želimo da se od srca zahvalimo našim hrvatskim domaćinima, koji su naš boravak u Zagrebu učinili istinski predivnim! Izuzetno smo ponosni i srećni što Vas poznajemo, i nadamo se da ćemo Vas uskoro ugostiti u Crnoj Gori!

23.09.2021.

Predstavljen udžbenik "English for Civil Engineering" kao rezultat saradnje Građevinskog i Filološkog fakulteta u okviru Erasmus + projekta ReFLAME

Međunarodni naučni skup sa temom “Strani jezici struke: trendovi i perspektive” održan je 17-18. septembra 2021. godine u Budvi, pod okriljem Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za strance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran).

Na skupu koji je okupio preko 100 istraživača na polju primijenjene lingvistike i nastave stranih jezika struke sa brojnih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda, Kine i drugih zemalja, dr Branka Živković i prof. dr Biljana Šćepanović učestvovale su u sesiji posvećenoj novim udžbenicima jezika struke kao opipljivom rezultatu projekta. Predstavile su udžbenik English for Civil Engineering autorke dr Branke Živković koji je dobio pozitivne recenzije dva eksperta sa partnerskih univerziteta iz Evopske unije, dr hab. Elżbiete Gajek sa Univerziteta u Varšavi i Danila Rinija sa Univerziteta za strance u Peruđi, kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva prof. dr Biljane Šćepanović sa Univerziteta Crne Gore.

Udžbenik English for Civil Engineering namijenjen je studentima Građevinskog fakulteta i postepeno se kreće od B2.2 do C1 nivoa engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Udžbenik sadrži 5 tematskih modula. Svaki se modul dalje sastoji od 2 lekcije, te ukupno 10 lekcija sačinjava udžbenik. Svaka lekcija uključuje četiri neophodne jezičke vještine – slušanje, čitanje, govor i pisanje, kao i cjeline koje se odnose na gramatiku i vokabular u kontekstu jezika struke. Na kraju udžbenika nalaze se tri dodatka posvećena vještinama govora i pisanja, odjeljak sa transkribovanim zapisima korišćenih audio i video materijala i rješenja za sve vježbe iz udžbenika koja omogućavaju samoprovjeru.

Udžbenik je testiran na ljetnjoj školi jezika struke koja je održana u junu/julu 2021. godine u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME. U tom pogledu, sudeći po najvišim ocjenama i pozitivnim komentarima koje su kroz upitnik dali studenti i predavači na kraju ljetnje škole, novi udžbenik nije iznevjerio očekivanja. Pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga se, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, diskusije na mnogobrojne teme iz oblasti građevinarstva, studenti s lakoćom kreću ka postizanju zadatih ishoda tijesno vezanih za praktičnu primjenu engleskog jezika u profesionalne svrhe.

Prema riječima recenzenta prof. dr Biljane Šćepanović, udžbenik će biti od velike koristi i pomoći ne samo studentima i nastavnom osoblju Građevinskog fakulteta, već i građevinskim inženjerima, budući da je odličan izvor opštih informacija iz domena građevinarstva i srodnih disciplina, veoma praktičan priručnik vještina poslovnog engleskog jezika, koji je svima sve potrebniji u uslovima svjetske globalizacije, kao i interesantan pomoćnik u poslovnim aktivnostima predstavljanja sebe i svog rada (kreiranja CV-ja ili prezentacija projekata).

Učešće prof. dr Biljane Šćepanović i dr Branke Živković na ovom međunarodnom skupu predstavlja prvi korak u započetoj saradnji između predavača jezika struke i nastavnika i poznavalaca struke.

Opširnije...

17.08.2021.

An intensive LSP Summer School within the Erasmus+ ReFLAME project successfully conducted at the three Montenegrin universities

As planned within the Erasmus+ project ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro), coordinated by the Faculty of Philology of the University of Montenegro, an intensive LSP Summer School was successfully conducted at the three Montenegrin universities in the period from 16 June to 26 July 2021 for 10 different LSP programmes, and 13 courses in total (certain programs had multiple groups). Overall, 92 certificates were awarded to students and 19 professors of all three home universities held LSP courses. The attendees included students from the three home institutions – the University of Montenegro, Mediterranean University and University of Donja Gorica. Courses were free of charge to all students, and the priority in selection was given to socioeconomically disadvantaged candidates and to the students with disabilities. The school was supervised by the EU project partner experts from the University of Zagreb, University of Warsaw and University for Foreigners of Perugia.

 9. 08. 2021.

Uspješno realizovana Ljetnja škola na Univerzitetu Donja Gorica

Filološki fakultet Univerziteta Donja Gorica je uspješno realizovao ljetnju školu engleskog jezika struke iz oblasti Političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa koji se organizuje u okviru Erasmus + projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa nacionalnim partnerima - Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, i EU partnerima - Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu, a finansira ga Evropska komisija.
Za ovaj kurs korišćen je novi udžbenik koji je ujedno i prvi opipljivi proizvod prve faze projekta ReFLAME. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik koji već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. Novi udžbenik pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, studenti sa lakoćom postižu zadate ishode usko povezane sa praktičnom primjenom engleskog jezika u profesionalne svrhe. Sljedećim polaznicima uručeni su sertifikati: Danilo Bulatović, Edina Osmanović, Nikolina Radonjić, Anđela Radetić, Maša Milatović, Sanja Crvenica, Teodora Marković, Hamdija Begović, Žana Vujović i Aldo Vlahovljak.

Linkovi...

9.08.2021.

Na Univerzitetu „Mediteran“ dodijeljeni sertifikati o završenom kursu engleskog jezika struke

Svečanom dodjelom sertifikata uspješno su okončana dva intenzivna kursa engleskog jezika struke koja su organizovana u prostorijama Univerziteta „Mediteran“. Kursevi Engleski jezik za vizuelne umjetnosti (English for Visual Arts) i Engleski za kopirajting u turizmu i hotelijerstvu (English for Copywriting in Tourism and Hospitality) organizovani su u sklopu besplatne Ljetnje škole, kao jedne od ključnih aktivnosti Erasmus+ projekta ReFlame, čiji je cilj modernizovanje silabusa i nastavnih materijala za strane jezike struke koji se izučavaju na univerzitetima Crne Gore.

27.7.2021.

Uspješno završen intenzivni kurs engleskog jezika građevinske struke za studente Građevinskog fakulteta u okviru Ljetnje škole Erasmus+ projekta ReFLAME

Pod okriljem Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za stance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran), uspješno su završeni intenzivni kursevi engleskog i italijanskog jezika struke na Univerzitetu Crne Gore.
Među ponuđenim kursevima na besplatnoj Ljetnjoj školi za studente našao se Engleski jezik građevinske struke (English for Civil Engineering – level: B2/C1.1). Broj prijavljenih studenata, i pored ljetnjeg ispitnog roka, bio je jako veliki, što potvrđuje svijest mladih generacija o važnosti izučavanja engleskog jezika građevinske struke ̶ potreba za što boljom pripremom za sve kompetitivnije tržište rada.
Kurs English for Civil Engineering održan je uživo na Građevinskom fakultetu uz izuzetnu saradnju i tehničku podršku uprave ovog fakulteta. Zbog velikog interesovanja studenata kurs je uspješno realizovan u dvjema grupama. Prvoj grupi studenata predavala je dr Branka Živković u periodu od 21. juna do 2. jula, a druga grupa imala je priliku da prati intenzivnu nastavu u periodu od 5. do 17. jula kod dr Branke Živković i dr Gordane Kustudić.
Ljetnju školu engleskog jezika građevinske struke uspješno su završili sledeći studenti Građevinskog fakulteta: Petar Delić, Nataša Vučeraković, Mina Grebović, Stanka Vujačić, Mia Bulajić, Milica Robović, Tamara Jocović, Ivana Živković, Sanda Bojović, Neda Miletić, Aleksandra Stamatović, Jelena Gluščević i Katarina Knežević, kao i koleginica sa Arhitektonskog fakulteta Tijana Jolović.
Za kurs engleskog jezika građevinske struke korišćen je novi udžbenik autorke dr Branke Živković, ujedno i jedan od 10 udžbenika izrađenih u okviru projekta ReFLAME. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik, koji je već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. I u tom pogledu, sudeći po najvišim ocjenama i pozitivnim komentarima koje su kroz upitnik dali studenti i predavači na kraju kursa, novi udžbenik nije iznevjerio očekivanja. Pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga se, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, diskusije na mnogobrojne teme iz oblasti građevinarstva, studenti s lakoćom kreću ka postizanju zadatih ishoda tijesno vezanih za praktičnu primjenu engleskog jezika u profesionalne svrhe.
Nov nastavni materijal, upotreba savremene tehnologije i najsavremenijih nastavnih tehnika i metoda (sa kojima su predavači, između ostalog, imali priliku da se upoznaju i kroz tri obuke koje su u prethodnom periodu organizovane kroz projekat ReFLAME), u kombinaciji sa glavnim preduslovom za postizanje što boljih rezultata u nastavi jezika ̶ radom u malim grupama, doprinijeli su izuzetnom uspjehu ove ljetnje škole. O tome svjedoče rezultati sprovedenih anketa. Svi polaznici intenzivnog kursa engleskog jezika građevinske struke izrazili su želju da organizovanje ovog kursa u okviru ljetnje škole na Univerzitetu Crne Gore preraste u tradiciju.
Linkovi...

 27. 07. 2021.

Studentima Elektrotehničkog fakulteta dodijeljeni sertifikati u okviru Ljetnje škole Erasmus+ projekta ReFLAME

Studentima Elektrotehničkog fakulteta dodijeljeni sertifikati u okviru Ljetnje škole Erasmus+ projekta ReFLAME Dodjelom sertifikata o uspješno završenom intenzivnom kursu engleskog jezika struke, na Elektrotehničkom fakultetu zaključena je Ljetnja škola za studente, organizovana pod okriljem Erasmus+ projekta ReFlame (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro). Ljetnju školu Engleskog jezika za elektrotehniku uspješno su završili sljedeći studenti: Alida Mehonjić, Anđa Ralević, Ivan Dušević, Ivana Čuljković, Ksenija Maraš, Milica Rajčić, Milica Vušanović, Minja Pavlović, Mirjana Portić, Tamara Jovanović i Željko Bolević. U periodu od 28.06. do 09. 07., dr Dragana Čarapić, viši lektor na Filološkom fakultetu, održala je nastavu Engleskog jezika struke za studente elektrotehnike - B2.2/C1.1 nivo (English for Electrical Engineering - B2.2/C1.1 level). Nastava je održana u kompjuterskoj sali 2 uz tehničku podršku i saradnju uprave Elektrotehničkog fakulteta. Za navedeni kurs je korišćen novi udžbenik Reflame Your English for Electrical Engineering: Topics in Power & Control Engineering, čiji su autori prof. dr Milica Vuković-Stamatović i prof. dr Vesna Bratić. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik, kao prvi opipljivi proizvod prve faze projekta ReFlame, koji je već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. I u tom pogledu, sudeći po najvišim ocjenama i pozitivnim komentarima koje su kroz upitnik dali studenti i predavač na kraju kursa, novi udžbenik je ispunio očekivanja. Novi nastavni materijal, upotreba savremene tehnologije i najsavremenijih nastavnih tehnika i metoda (sa kojima su predavači, između ostalog, imali priliku da se upoznaju i kroz tri obuke koje su u prethodnom periodu organizovane kroz projekat ReFlame), u kombinaciji sa glavnim preduslovom za postizanje što boljih rezultata u nastavi jezika ̶ radom u malim grupama doprinijeli su izuzetnom uspjehu ove ljetnje škole. Kroz komunikativni pristup nastavi, i uz upotrebu autentičnih štampanih i audio-vizuelnih materijala, studenti su imali mogućnost da ovladaju osnovama stručne terminologije i prateće relevantne gramatike engleskog jezika elektrotehnike, kao i da diskutuju na temu postojećih i mogućih inovacija u oblasti elektronike i energetskog sektora. Polaznici su takođe imali mogućnost da ovladaju ključnim pojmovima akademskog engleskog jezika i pripreme CV i motivaciono pismo u Europass formatu kao pripremu za prijavljivanje za učešće u programima Erasmus+ mobilnosti i konkurisanja za radna mjesta. Studenti su pokazali veliki entuzijazam, ozbiljnost i posvećenost u radu, kao i odlučnost da stečena znanja i vještine iskoriste kako za potrebe svojih studija, tako i za potrebe svoje buduće profesije. Polaznici su izrazili želju da organizovanje ljetnje škole stranih jezika struke na Univerzitetu Crne Gore preraste u tradiciju.

Linkovi...

 22. 07. 2021.

Uspješno završen intenzivni kurs engleskog jezika pravne struke u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet a sprovodi se u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za stance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran), uspješno je završena ljetnja škola engleskog i italijanskog jezika struke.
Od sedam ponuđenih kurseva za različite struke, najveće interesovanje vladalo je za kurs engleskog jezika pravne struke za koji se prijavilo čak 53 studenta, dominantno sa Pravnog fakulteta, ali i drugih jedinica UCG-a. Zbog broja prijavljenih studenata, nastava je organizovana u tri grupe a izvođena je na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i u zgradi rektorata. Predavač na kursu za dvije grupe bio je dr Petar Božović, profesor pravnog engleskog jezika na Pravnom fakultetu, i dr Milena Mrdak-Mićović, profesor opšteg engleskog jezika na Fakultetu političkih nauka.
Kroz rad u manjim grupama, komunikativni pristup nastavi, i uz upotrebi autentičnih štampanih i audio-vizuelnih materijala iz nacionalnog i međunarodnog prava, studenti su imali mogućnost da ovladaju osnovama stručne terminologije i prateće relevantne gramatike engleskog jezika pravne struke te diskutuju na teme iz oblasti ustavnog, krivičnog, ugovornog i međunarodnog prava. Polaznici su takođe imali mogućnost da ovladaju ključnim pojmovima akademskog engleskog jezika i pripreme CV i motivaciono pismo u Europass formatu kao pripremu za prijavljivanje za učešće u programima Erasmus+ mobilnosti i konkurisanja za radna mjesta, održe izlaganje na temu ključnih koncepata u pravnoj nauci ilustrujući ih specifičnim primjerima iz sudske prakse, pripreme inicijalni intervju sa klijentom na zadatu temu, analiziraju odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava, itd. U nastavi je testiran novi udžbenik iz oblasti engleskog jezika pravne struke koji je nastao i recenziran od strane EU eksperata u okviru ReFLAME projekta a čiji je autor dr Petar Božović. Studenti su pokazali izuzetan entuzijazam, ozbiljnost i posvećenost u radu, te odlučnost da stečena znanja i vještine iskoriste kako za potrebe svojih studija, tako i za potrebe svoje buduće profesije.
Cilj projekta ReFLAME je reformisanje i modernizovanje silabusa i nastavnih materijala za strane jezike struke koji se izučavaju na univerzitetima Crne Gore kako bi na što bolji način udovoljili potrebama studenata u cilju internacionalizacije svog akademskog iskustva i jačanja konkuretnosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada koje sve više ističe nužnost vladanja engleskim i drugim stranim jezicima struke na naprednom nivou.

Read more

24. 6. 2021.

Predstavljanje Erasmus+ projekta ReFLAME i ljetnje škole u Bojama jutra na TV Vijesti

U Bojama jutra na TV Vijesti dr Branka Živković predstavila je uspješno sprovedene aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academica in Montenegro). Govorila je i o ljetnjoj školi engleskog i italijanskog jezika struke koja je počela 21. juna, a trajaće do 18. jula.
Projektom koordinira Filološki fakultet UCG-e u saradnji sa projektnim partnerima iz Crne Gore – Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, kao i partnerima iz EU-e: Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu.

23. 6. 2021.

Predstavljanje Erasmus+ projekta ReFLAME i ljetnje škole u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG-e

Prof. dr Igor Lakić i dr Branka Živković gostovali su u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG-e povodom predstavljanja aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academica in Montenegro). Govorili su o uspješno sprovedenim aktivnostima i o ljetnjoj školi engleskog i italijanskog jezika struke koja je počela 21. juna, a trajaće do 18. jula.
Projektom koordinira Filološki fakultet UCG-e u saradnji sa projektnim partnerima iz Crne Gore – Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, kao i partnerima iz EU-e: Univerzitetom u Varšavi, Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu.

Prezentacija Erasmus+ projekta Reflame u okviru manifestacije Erasmus dani 2020


Various dissemination activities, October 2020

Read more

Various dissemination activities, July 2020

Read more

Various dissemination activities, June 2020

Read more

Various dissemination activities published in May 2020

Read more

RTV Niksic, 4 March 2020


Student Radio Krs, 4 March 2020


Vijesti, 19 February 2020

Read more

RTCG, 19 February 2020

Read more

Dan, 19 February 2020

Read more

Portal analitika, 19 February 2020

Read more

CDM, 19 February 2020

Read more

Website of the University of Montenegro, 19 February 2020

Read more

Website of the Bureau for Textbooks, 19 February 2020

Read more

Website of the University of Montenegro, 26 January 2020

Read more

Website of the Bureau for Textbooks, 18 December 2019

Read more

Website of the University of Montenegro, 14 December 2019

Read more

Erasmus Info Day, 18 November 2019

Read more

Dissemination Plan

Read more