STUDY VISITS

Home /Visit to UoZ

Visit to UoZ

23.02.2022.

Uspješno završena prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

Prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je završena. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od tri evropska partnera u projektu, ugostio je kolege sa tri nacionalna univerziteta – Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran.
Devet predstavnika tri nacionalna univerziteta boravili su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 31. januara do 4. februara 2022. godine u okviru studijske posjete planirane Erasmus+ projektom ReFLAME. Prvog radnog dana doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković, dr Petar Božović, doc. dr Dragica Žugić, dr Dragiša Vukotić, mr Milena Nikolić, doc. dr Olena Lilova, doc. dr Žana Knežević i doc. dr Tamara Jovović prisustvovali su radnom sastanku sa kolegama iz Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa kolegama sa Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedre za rusistiku, Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Katedre za srpski i crnogorski jezik i književnost, i koordinatorkama Službe za međunarodnu suradnju i Ureda za znanost i projekte. Drugog radnog dana učestvovali su u organizovanom obilasku Knjižnice Fakulteta, jedne od najvećih i najmodernijih visokoškolskih biblioteka u Zagrebu, te su stekli uvid u cjelokupan rad knjižnice i njen izuzetno bogati fond.
Predstavnici tri univerziteta iz Crne Gore učestvovali su i u centralnoj aktivnosti ove posjete – OKRUGLOM STOLU „Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“, koji su kolege iz Zagreba organizovale četvrtog radnog dana. Profesori sa Filozofskog, Ekonomskog, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održali su prezentacije o položaju i veoma dugoj tradiciji izučavanja stranih jezika struke na raznim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Nakon njihovih izlaganja doc. dr Deja Piletić i dr Petar Božović predstavili su rezultate istraživanja sprovedenog u prvoj fazi projekta ReFLAME koje je imalo za cilj da identifikuje potrebe studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, potrebe akademskog osoblja navedenih univerziteta, kao i potrebe crnogorskog tržišta rada u pogledu nastave i kompetencija koje se odnose na strane jezike struke. Zaključci ovog istraživanja istovjetni su sa zaključcima svih učesnika Okruglog stola: postoji izuzetno izražena potreba za univerzitetskom nastavom kako engleskog, tako i još barem jednog stranog jezika struke među kojima najznačajnije mjesto zauzimaju njemački, italijanski, francuski, ruski i španski jezik.

22.02.2022.

Profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u studijskoj posjeti Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME

Prva studijska posjeta organizovana u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, uspješno je završena. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao jedan od tri evropska partnera u projektu, ugostio je kolege sa tri nacionalna univerziteta – Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran.

Doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković i dr Petar Božović sa Filološkog fakulteta UCG-a boravili su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 31. januara do 4. februara 2022. godine u okviru studijske posjete planirane Erasmus+ projektom ReFLAME. Prvog radnog dana prisustvovali su radnom sastanku sa kolegama iz Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa kolegama sa Odsjeka za anglistiku, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedre za rusistiku, Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Katedre za srpski i crnogorski jezik i književnost, i koordinatorkama Službe za međunarodnu suradnju i Ureda za znanost i projekte. Drugog radnog dana učestvovali su u organizovanom obilasku Knjižnice Fakulteta, jedne od najvećih i najmodernijih visokoškolskih biblioteka u Zagrebu, te su stekli uvid u cjelokupan rad knjižnice i njen izuzetno bogati fond. Doc. dr Deja Piletić, dr Branka Živković i dr Petar Božović učestvovali su i u centralnoj aktivnosti ove posjete - OKRUGLOM STOLU „Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“, koji su kolege iz Zagreba organizovale četvrtog radnog dana. Profesori sa Filozofskog, Ekonomskog, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održali su prezentacije o položaju i veoma dugoj tradiciji izučavanja stranih jezika struke na raznim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Nakon njihovih izlaganja doc. dr Deja Piletić i dr Petar Božović predstavili su rezultate istraživanja sprovedenog u prvoj fazi projekta ReFLAME koje je imalo za cilj da identifikuje potrebe studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, potrebe akademskog osoblja navedenih univerziteta, kao i potrebe crnogorskog tržišta rada u pogledu nastave i kompetencija koje se odnose na strane jezike struke.

Zaključci ovog istraživanja istovjetni su sa zaključcima svih učesnika Okruglog stola: postoji izuzetno izražena potreba za univerzitetskom nastavom kako engleskog, tako i još barem jednog stranog jezika struke među kojima najznačajnije mjesto zauzimaju njemački, italijanski, francuski, ruski i španski jezik. OPŠIRNIJE...

22. 02. 2022.

Studijska posjeta Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica Filozofskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu - projekat Reflame

U periodu od 31. januara do 5. februara profesori Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica bili su u studijskoj posjeti Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sve u sklopu planiranih aktivnosti u okviru "Reflame" projekta.
Dekanica doc.dr Dragica Žugić, te predavači dr Dragiša Vukotić i mr Milena Nikolić su tokom ove posjete učestvovali u seriji okruglih stolova, među kojima se ističe onaj održan 02.02. pod nazivom „Nastava stranih jezika struke na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“ Tokom ovog okruglog stola predavači Filološkog fakulteta UDG, ali i projektnih partnera sa Univerziteta Crne Gore (koji je nosilac ovog projekta) i Univerziteta Mediteran razmijenili su utiske i i iskustva sa svojim hrvatskim kolegama. Uz to, prethodnog dana crnogorska delegacija je posjetila i Knjižnicu Filozofskog fakulteta, te se upoznala sa izvanrednim knjiškim fondom ove visokoškolske ustanove.
Konačno, kao jedan od značajni ishoda ove posjete, potpisan je i Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom, sa namjerom produbljivanja akademskih veza, te ostvarivanja međusobne mobilnosti njihovih studenata i predavača.
Na kraju, želimo da se od srca zahvalimo našim hrvatskim domaćinima, koji su naš boravak u Zagrebu učinili istinski predivnim! Izuzetno smo ponosni i srećni što Vas poznajemo, i nadamo se da ćemo Vas uskoro ugostiti u Crnoj Gori!